Biografia

Joaquim Maluquer

Joaquim Maluquer (Barcelona, 1930) Sociòleg i ornitòleg. El 1980 va ser secretari del Consell Executiu i el 1982 secretari adjunt del Govern de la Generalitat. Ha presidit la Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’Institut d’Estudis Catalans i ha publicat biografies i estudis sociològics com Els ocells de les terres catalanes (1956), Memòria amb figures (1997), Del Quebec a la Patagònia (2000) i A l’encontre d’altres cultures (2003).