Biografia

Mariona Vilalta Cambra

Mariona Vilalta (Barcelona, 1963) Llicenciada en història per la Universitat de Barcelona i diplomada en traducció per l’E.U.T.I. de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des que va acabar els estudis, ha combinat la gestió cultural, especialment en el món de la música, amb la traducció i la interpretació. Ha treballat per la Joven Orquesta Nacional de España, la Capella Reial de Catalunya i l´Orquestra de Cadaqués, entre d´altres. Ha traduït nombrosos llibres, tant d´història com literatura infantil i juvenil, de l´anglès, el neerlandès i el francès.
Des del 1991 viu als Països Baixos, on treballa al Prinses Christina Concours, al Prins Bernhard Cultuurfonds i com a directora de cors. Ha estat professora de traducció i interpretació a la Hogeschool West-Nederland de L’Haia. Des del 2005 és membre del consell de la Fundació Cobla la Principal d´Amsterdam.