Biografia

Joan Tort Donada

Joan Tort (Terrassa, 1958) Professor de geografia de la Universitat de Barcelona des deL 1990. S'ha dedicat a temes relacionats amb el paisatge i l’ordenació del territori, l'onomàstica i la història del pensament geogràfic, amb incursions en la biografia i en l'exploració de la memòria del territori. El seu darrer assaig és L’Empordà de Josep Pla, escrit amb Valerià Paül (2009). Recentment ha coordinat, amb Fernando Molinero i Juan F.Ojeda, l'obra col·lectiva Los paisajes agrarios de España. Caracterización, evolución y tipificación, publicada pel Ministeri de Medi Ambient (2011).