Biografia

Cristòfol A. Trepat

Cristòfol A. Trepat (Barcelona, 1947) Doctor en Història Contemporània i llicenciat en Filologia Romànica. Imparteix docència a la Universitat de Barcelona com a catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials a la Facultat de Formació del Professorat. Ha publicat diversos llibres de text de l'àrea de ciències socials, geografia i història tant a primària com a secundària. També ha publicat monografies diverses i llibres de divulgació. És professor de piano pel Conservatori Municipal de Barcelona i pianista i cofundador de l’orquestra catalana de jazz clàssic La Locomotora Negra amb la qual ha enregistrat dotze discos.