Biografia

Òscar Oliver Cristià

Òscar Oliver (Barcelona, 1973) procedeix del món de l’arquitectura i el planejament urbanístic, però ha evolucionat cap a la planificació estratègica de les infraestructures i els serveis de transport. Actualment és director comercial de l’empresa pública Aeroports de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.