Què pensa
Veure pàgines: 1 2 3 

Col·lecció de llibres-entrevista a personatges de la nostra societat que han destacat en diversos àmbits com la política, la literatura o la música. Cadascuna de les publicacions és el resultat de la curiositat per saber què pensa el personatge escollit i descobrir així els seus idearis, la seva trajectòria professional o algunes anècdotes de la seva vida.