17. Què pensa Gabriel Ferraté

Josep Playà

17. Què pensa Gabriel Ferraté
ISBN: 0008495400316
Edició: 2005
Preu: 11.50 €
Pàgines: 200
Distribució:  Àgora

«La ràpida devaluació dels coneixements adquirits comporta que ja no puguem vincular l'aprenentatge a un estadi concret de la nostra vida. Hem d'acceptar que d'ara en endavant l'aprenentatge serà un estil de vida, una manera de viure.»

«Ben al contrari del que diu Saramago, jo penso que la globalització, ben entesa, digerida i reorientada, serà precisament el factor que acabarà garantint el respecte universal als drets humans.»

«Els catalans som un col·lectiu prou important per aconseguir que determinades ofertes de productes de consum i culturals es facin en la nostra llengua i s'adeqüin a la nostra realitat. I hem de pensar que, en un futur no gaire llunyà, la capacitat de traducció automàtica permetrà tenir la versió pròpia en català de tot el que circuli per la xarxa.»

«Em molesta que es digui que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació contribueixen a augmentar les diferències econòmiques. La fractura social és molt difícil de trencar, és cert, però ho és més la fractura provocada per la pobresa, per la manca de carreteres, per la fam. La fractura digital existeix, certament, però és molt més barata i factible de solucionar.»

«La poesia és la més complexa, precisa i poderosa expressió de la naturalesa humana.»