Estimades Amigues. El darrer escrit d'una Doña Elena Francis silenciosa i silenciada

Pietat Estany | Pròleg de Salvador Cardús i Introducció de Salvador Alsius

Estimades Amigues
ISBN: 9788495400482
Edició: 2008
Preu: 15.00 €
Pàgines: 112
Distribució:  RBA Editors

Pietat Estany va treballar durant vuit anys en el consultori radiofònic d'Elena Francis.

La seva era una feina a l'ombra: a la redacció del popular programa es llegien totes les cartes que arribaven, però moltes no superaven la censura imperant i no podien radiar-se.

Estany s'encarregava d'aquestes consultes que ensopegaven amb la prohibició. Les llegia i les contestava per escrit, assumint la funció social del lloc de treball, però eliminant-ne el vessant públic.

Estimades amigues recorda aquella relació epistolar secreta amb les oients, la història d'aquelles cartes privades d'una Doña Elena Francis silenciosa i silenciada. Més enllà de les anècdotes puntuals, l'evocació apropa de manera directa a les preocupacions més privades d'una època i constitueix un formidable retaule sentimental dels darrers anys de la dictadura franquista i la transició.