Viure segurs a Europa. Ens cal un exèrcit comú?

Xavier Ferrer

Viure segurs a Europa
ISBN: 9788495400536
Edició: 2009
Preu: 17.00 €
Pàgines: 248
Distribució:  Àgora

En els darrers anys, Europa ha fet poc ús de les accions militars pròpies, les quals sovint han quedat relegades al protagonisme dels Estats Units o bé de l'OTAN.

Tot i això, amb el procés de globalització, cada vegada són mñes, i més diverses, les amenaces a les quals ha de fer front la Unió Europea, i en aquest context, disposar d'una estratègia pròpia, no és una elecció sinó una autèntica necessitat.

Viure segurs a Europa analitza la viabilitat econòmica i política d'una defensa europea comuna, en el benentès que un augment de capacitat en defensa no suposa necessàriament tenir més capacitat per fer la guerra, sinó la possibilitat de ser més influent, i trobar una solució pacífica als conflictes.