Crònica d'un país. 15 articles imprescindibles

Josep Maria Casasús

Crònica d'un país
ISBN: 9788495400680
Edició: 2011
Preu: 18.00 €
Pàgines: 176
Distribució:  Àgora

Crònica d’un país és un llibre imprescindible per a qui vulgui entendre millor la Catalunya del segle XX i la d’ara. Amb rigor i voluntat divulgadora, el catedràtic de Periodisme Josep Maria Casasús analitza articles revulsius, profètics i llegendaris que han deixat petja en la nostra memòria personal i col·lectiva. El llibre és una mostra antològica de referència per al lector interessant en l’evolució de la vida cultural, política i social de la nostra nació, però també per a tot el món periodístic. La reproducció dels textos, alguns de difícil accés confereixen a aquesta antologia un gran valor.