Pensar el territori. Converses amb Albert Serratosa

Joan Tort Donada | Rosa Català Marticella

Pensar el territori
ISBN: 9788495400697
Edició: 2011
Preu: 20.00 €
Pàgines: 384
Distribució:  Àgora

Pensar el territori. Converses amb Albert Serratosa és fruit de les entrevistes mantingudes pels autors amb el protagonista del llibre al llarg dels darrers anys. Tot i que pren la forma d’una reflexió autobiogràfica, és a la pràctica un assaig centrat en els grans temes als quals Serratosa ha dedicat la seva trajectòria professional: des de les tasques que porta a terme com a enginyer dins l’Ajuntament de Barcelona, a partir de finals dels anys 50, fins als successius intents d’ordenació del territori metropolità de les quatre darreres dècades –que tenen com a fites destacades l’aprovació del PGM, la redacció de la proposta de PTMB passant per l’impuls d’iniciatives de gran abast com el Túnel del Cadí.